ਧੂੜ ਮੁਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

3

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਮੁਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਅਕਤੂਬਰ -20-2020